ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สินเชื่อบ้านแลกเงิน ธอส เปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้งวันไหน?
รายได้ผู้กู้
ไม่เกิน 35000 บาท
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด EIR 5.04% ต่อปี
วงเงินสูงสุด
สูงสุด 3 ล้านบาท
ระยะเวลาคืนเงิน
ไม่เกิน 40 ปี
โครงการบ้านล้านหลังเฟส 3 กำลังเปิดให้ลงทะเบียนแล้วในปี 66
รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 5.22% ต่อปี
วงเงินสูงสุด
สูงสุด 1.5 ล้านบาท
ระยะเวลาคืนเงิน
ไม่เกิน 40 ปี
บ้านล้านหลัง เปิดให้ลงทะเบียนแล้วง่ายๆ ผ่านช่องทางออนไลน์
รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 5.22% ต่อปี
วงเงินสูงสุด
สูงสุด 1.5 ล้านบาท
ระยะเวลาคืนเงิน
ไม่เกิน 40 ปี
สินเชื่อสร้างบ้าน ธอส 2566 มีสินเชื่อตัวไหนน่าสนใจบ้าง?
รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 3.15% ต่อปี
วงเงินสูงสุด
ไม่กำหนด
ระยะเวลาคืนเงิน
ไม่เกิน 42 งวด
สนใจสมัครสินเชื่อ ธอส และเช็คเงื่อนไขในการสมัคร
รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด (แต่ต้องเป็นเกษตรกรลูกค้ากับ ธกส)
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
วงเงินสูงสุด
สูงสุด 50,000 บาท
ระยะเวลาคืนเงิน
ไม่เกิน 12 งวด

ประวัติความเป็นมาธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (government housing bank) หรือที่ทุกคนเรียกติดปากกันว่า ธอส.เป็นธนาคารรัฐวิสาหกิจผู้ถือหุ้นทั้งหมดคือกระทรวงการคลัง ธนาคาร ธอส ก่อขึ้นเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2496 สำหรับจุดเริ่มต้นของธนาคารอาคารสงเคราะห์เกิดมาจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แล้วทำการให้ตราสัญลักษณ์ พระราชบัญญัติ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 ทำให้มีการจัดตั้งธนาคาร ธอสขึ้นมา สาเหตุในการจัดตั้งธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนทางด้านการเงินให้มีที่อยู่อาศัยตามมาเป็นอยู่คนละคนโดยหน้าที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์คือ การปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยให้ประชาชนมากู้เงินซื้อบ้านซึ่งจะมีการขอสินเชื่อระยะสั้นเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำเงินที่ได้จะการกู้ยืมไปสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนที่สนใจซื้อบ้านและสินเชื่ออระยะยาวแก่ประชาชนที่ต้องการจะมีบ้านเป็นของตัวเอง ในปี พ.ศ.2517 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็ได้เปิดบริการรับฝากเงินเป็นครั้งแรกทำให้มีผู้คนเริ่มสนใจมาให้บริการฝากเงินกันเป็นจำนวนมาก

สลากออมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่สลากอะไรที่น่าสนใจบ้าง 

  1. สลากออมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ชุดพิมานมาศ Plus ที่มีระยะเวลาในการซื้อสลาก ธอสตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2567 เป็นต้นไป จะมีราคาต่อหน่วยละ 50,000 บาท เมื่อฝากครบ 2 ปีจะได้รับดอกเบี้ย 1.25% ต่อปี สลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดพิมานมาศ Plus จะออกรางวัลทุกวันที่ 16 ของเดือน
  2. สลากออมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ชุดเกล็ดดาว Plus บุคคลที่สามารถซื้อสลาก ธอสได้จะต้องมีอายุมากกว่า 7 ปีซึ่งจะเปิดการซื้อสลาก ธอส จนกว่าครบวงเงิน สลากออมทรัพย์ชุดเกล็ดดาว Plus จะมีราคาต่อหน่วยละ 5,000 บาท เมื่อฝากครบ 2 ปีก็จะได้รับดอกเบี้ย 0.65% ต่อปี การออกผลรางวัลจะออกรางวัลทุกวันที่ 16 ของเดือน
  3. สลากออมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ชุดต่อเงินต่อทองที่มีราคาต่อหน่วยละ 10,000 บาท มีระยะเวลาในการซื้อสลาก ธอสตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เมื่อฝากเงินครบตามสัญญา 3 ปีจะได้รับดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี หากฝากเงินไม่ครบ 3 เดือนจะไม่ได้รับดอกเบี้ยและคิดค่าไถ่ถอนหน่วยละ 100 บาท

สถานที่ใช้ในการติดต่อธนาคารอาคารสงเคราะห์

ปัจจุบันธนาคารอาคารสงเคราะห์สํานักงานใหญ่ได้มาเปิดให้บริการที่ห้วยขวางจากเดิมที่ตั้งอยู่ถนนราชดำเนินซึ่งจะตั้งอยู่ 63 ซอยพระราม 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เวลาเปิดให้บริการ: 8.30 – 15.30 น. นอกจากนี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาตามห้างสรรพสินค้าและสาขาหลักรวมแล้วมากกว่า 146 สาขา ถ้าต้องการจะติดต่อธนาคารอาคารสงเคราะห์เบอร์โทร 02-645-9000 ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์จะเปิดให้บริการวันจันทร์ – เสาร์ตั้งแต่เวลา 7.30 – 16.30 น. อีเมล์ที่ใช้ในการติดต่อลูกค้าสัมพันธ์สามารถส่งมาได้ที่: [email protected]

Scroll to Top