ธนาคารไทยเครดิต

ธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขายวงเงินให้กู้สูงมาก
รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 33% ต่อปี
วงเงินสูงสุด
สูงสุด 1 แสนบาท
ระยะเวลาคืนเงิน
ไม่กำหนด
สมัครสินเชื่อไทยเครดิตบริการเงินกู้ผ่อนสบายๆ
รายได้ผู้กู้
20,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 24% ต่อปี
วงเงินสูงสุด
สูงสุด 2 ล้านบาท
ระยะเวลาคืนเงิน
ไม่กำหนด

สินเชื่อไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อยจากธนาคารไทยเครดิตมีกลุ่มเป้าหมายคือใครบ้าง

สินเชื่อไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อยของธนาคารไทยเครดิตซึ่งสินเชื่อตัวนี้เป็นสินเชื่อที่น่าสนใจโดยกลุ่มเป้าหมายจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อย หากกำลังมองหาสินเชื่อธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขายเพื่อเอาไว้เป็นทุนหมุนเวียนหรือต่อยอดธุรกิจของคุณ สินเชื่อตัวนี้จะตอบโจทย์คุณมากที่สุดแล้วเพราะสินเชื่อไทยเครดิตเป็นสินเชื่อระยะสั้นที่ใช้เพื่อหมุนเวียนในธุรกิจ เมื่อคุณมีการชำระเงินคืนจะทำให้ได้รับวงเงินกลับซึ่งคุณก็สามารถใช้วงเงินต่อไปได้ จะไม่มีระยะเวลาครบกำหนดแต่ธนาคารไทยเครดิตจะเป็นการทบทวนวงเงินปีต่อปีว่าจะต่ออายุหรือไม่ต่ออายุ สำหรับคุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อไทยเครดิตและเอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อไทยเครดิตเพื่อรายย่อยของธนาคารไทยเครดิตจะให้วงเงินกู้จะอยู่ที่ 100,000 บาทถึง 200,000 บาท การคิดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 28% ต่อปีจะเป็นดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก สินเชื่อไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อยของธนาคารไทยเครดิตจะไม่ต้องใช้คนค้ำหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน

คุณสมบัติและเอกสารในการสมัครสินเชื่อไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อยของธนาคารไทยเครดิต

ส่วนคุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อไทยเครดิตจะต้องเป็นบุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทยเท่านั้น มีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปีแต่ไม่เกิน 60 ปีในการกู้เงินธนาคารไทยเครดิตเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจเท่านั้น มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพที่ทำอยู่มากกว่า 1 ปี ต้องมีที่อยู่ในการประกอบการชัดเจนและธนาคารไทยเครดิตสามารถตรวจสอบได้ สถานที่ตั้งจะต้องอยู่ในตลาดหรือมีระยะทางไม่เกิน 15 กิโลเมตรจากสาขาของธนาคารไทยเครดิตและเอกสารประกอบการสินเชื่อไทยเครดิตเพื่อรายย่อยจะมีดังนี้ สำเนาบัตรประชาชนของคุณและคู่สมรสในกรณีที่คุณมีคู่สมรส สำเนาทะเบียนบ้านถ้ามีคู่สมรสให้คุณแนบไปด้วย สำเนาใบเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อสกุลในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้าและชื่อสกุล เอกสารแสดงสถานภาพสมรสในกรณีที่คุณมีคู่สมรส สำเนาเงินฝากหน้าแรก สำเนาสัญญาเช่าในกรณีที่มีการเช่าร้าน เอกสารที่ใช้ประกอบการคำนวณรายได้ เช่น บัญชีรายรับรายจ่าย ใบเสร็จซื้อขายหรือใบแจ้งหนี้อย่างน้อย 3 เดือนล่าสุด ถ้าคุณมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ก็ให้แนบไปด้วย

ช่องทางการติดต่อธนาคารไทยเครดิต

สินเชื่อไมโครเครดิตจะมีการเช็คเครดิตบูโรของคุณด้วยแต่การเช็คบูโรก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาสินเชื่อไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อยของธนาคารไทยเครดิตเท่านั้น บางท่านอาจจะกลัวว่าติดบูโรจะยื่นกู้เงินธนาคารไทยเครดิตไม่ผ่าน ทางเราอยากแนะนำว่า ก่อนคุณยื่นขอสินเชื่อไทยเครดิตให้สอบถามกับเจ้าหน้าที่ไทยเครดิตสาขาหรือจะติดต่อเบอร์ธนาคารไทยเครดิต 02-697-5454 ก็ได้เช่นกัน

Scroll to Top