ไทยเอซแคปปิตอลสินเชื่อส่วนบุคคล

ไทยเอซแคปปิตอลสินเชื่อส่วนบุคคลอัตราดอกเบี้ยถูก

ไทยเอซแคปปิตอลสินเชื่อส่วนบุคคล

รายได้ผู้กู้
30,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 25% ต่อปี
วงเงินสูงสุด
สูงสุด 5 เท่าของรายได้
ระยะเวลาคืนเงิน
ไม่กำหนด

รายละเอียดสินเชื่อไทยเอซแคปปิตอลสินเชื่อส่วนบุคคล

สำหรับไทยเอซแคปปิตอลเป็นบริษัทในกลุ่มไทยเอซ (Thaiace Group) โดยประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการทางด้านการเงินในระบบในลักษณะของการให้กู้เงินหรือสินเชื่อให้กับบุคคลทั่วไปโดยไม่ได้เป็นสถาบันการเงินหรือ Non-bank และอยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยสินเชื่อไทยเอซแคปปิตอลในปี 2566/2023 นั้นก็มีสินเชื่อหลายชนิดด้วยกัน แต่ที่อยากแนะนำในวันนี้ก็คือไทยเอซแคปปิตอลสินเชื่อส่วนบุคคล โดยมีรายละเอียดสินเชื่อที่น่าสนใจก็คือ สินเชื่อส่วนบุคคลไทยเอซแคปปิตอลเป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องมีการค้ำประกันการกู้ยืมจึงทำให้ไม่ต้องกังวลกับการหาหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน และวงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ โดยอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยต่ํา 2566 ซึ่งทั้งดอกเบี้ย ค่าปรับและค่า

ธรรมเนียมอื่น ๆ รวมกันไม่เกิน 25% ต่อปี แต่หากมีทะเบียนรถเป็นประกันอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รวมกันไม่เกิน 24% ต่อปี และไทยเอซแคปปิตอลสินเชื่อส่วนบุคคลอนุมัติง่ายโดยมีระยะเวลาอนุมัติทราบผลเบื้องต้นภายใน 2 วัน นอกจากนั้นแล้วหากมีอายุเกิน 60 ปี ก็ยังสามารถที่จะขอกู้เงินกับไทยเอซแคปปิตอลสินเชื่อส่วนบุคคลได้อีกด้วย

เงื่อนไขและคุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัครไทยเอซแคปปิตอลสินเชื่อส่วนบุคคล

สำหรับคุณสมบัติของคนที่สนใจและอยากสมัครไทยเอซแคปปิตอลสินเชื่อส่วนบุคคลในปี 2566/2023 เพียงเป็นบุคคลธรรมดาและมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป โดยเป็นผู้มีรายได้ประจำหรือประกอบธุรกิจส่วนตัว โดยมีอายุการทำงานหรืออายุในการดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป กรณีเป็นผู้ขอกู้ไทยเอซแคปปิตอลสินเชื่อส่วนบุคคลรายใหม่และไม่เคยเป็นลูกหนี้ของบริษัทมาก่อนและมีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท จะได้รับวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลไทยเอซแคปปิตอลสูงสุด 1.5 เท่าของรายได้ต่อเดือน สำหรับคนที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปต่อเดือนจะได้รับวงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 เท่าของรายได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติจากบริษัทไทยเอซแคปปิตอล สำหรับเอกสารที่ใช้ในการสมัครไทยเอซแคปปิตอลสินเชื่อส่วนบุคคลมีสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน กรณีเป็นพนักงานประจำเอกสารแสดงรายได้มี สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน กรณีที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวให้แสดงเอกสารโดยเป็นแหล่งที่มาของรายได้และรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน และทั้งพนักงานประจำหรือผู้ประกอบการให้แนบสำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกที่จะโอนเงินเข้าเมื่อได้รับการอนุมัติ และหากใช้ทะเบียนรถเป็นประกันก็ให้แนบเล่มทะเบียนรถด้วยนั่นเอง

สมัครไทยเอซแคปปิตอลสินเชื่อส่วนบุคคลได้ที่ไหนบ้าง และไทยเอซแคปปิตอลมีสาขาไหนบ้าง

สำหรับการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลในปี 2566/2023 สามารถที่จะสมัครไทยเอซแคปปิตอลใกล้ฉันได้ที่สำนักงานใหญ่ ซึ่งไทยเอซแคปปิตอลสินเชื่อส่วนบุคคลนั้นยังไม่มีสำนักงานสาขาสามารถสมัครได้ที่สำนักงานบริษัทไทยเอซแคปปิตอลสินเชื่อส่วนบุคคลตามที่อยู่ดังนี้ 555 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ โทร. (+66)2744-2222 โดยวันเวลาทำการตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 น. -17.30 น. วันเสาร์เวลา 08.30 น. -17.00 น. หยุดทุกวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือสามารถที่จะสมัครไทยเอซแคปปิตอลสินเชื่อส่วนบุคคลทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทโดยการกรอกรายละเอียดการสมัครผ่านแบบฟอร์มสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์หลังจากนั้นก็รอให้เจ้าหน้าที่ตอบกลับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการสมัครนั่นเอง

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

สินเชื่อบ้านออมสินมาพร้อมวงเงินที่สูงกว่าหลายๆ ธนาคาร
รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด MRR+2.00% ต่อปี
วงเงินสูงสุด
สูงสุด 110% ของราคาประเมินหลักทรัพย์
ระยะเวลาคืนเงิน
ไม่เกิน 40 ปี
ktc บัตรกดเงินสดที่สามารถสะสมแต้มแลกของรางวัลได้
รายได้ผู้กู้
12,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 25% ต่อปี
วงเงินสูงสุด
สูงสุด 3 ล้านบาท
ระยะเวลาคืนเงิน
ไม่เกิน 36 งวด
Scroll to Top