ทำความรู้จักกับมหกรรมแก้หนี้วันนี้ พร้อมดูว่าใครเข้าร่วมได้บ้าง?

มหกรรมแก้หนี้ วิธีการร่วมมือกันแก้ปัญหาหนี้สูงให้สำเร็จ

มหกรรมแก้หนี้เป็นโครงการช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีหนี้สินอยู่กับธนาคารและสถาบันการเงินกว่า 60 แห่งในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่เปราะบาง ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 และค่าครองชีพที่สูงขึ้นในปัจจุบัน โดยโครงการนี้ได้รับการร่วมมือจากกระทรวงการคลังและสถาบันการเงิน โดยมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาล มหกรรมร่วมใจแก้หนี้คืออะไรเพื่อจัดการกับปัญหาหนี้สินครัวเรือนในประเทศไทยเหตุผลที่จัดขึ้นมหกรรมร่วมใจแก้หนี้นั้นเนื่องจากปัญหาหนี้สินครัวเรือนในประเทศไทยมีอยู่มากนับพัน และอย่างมากมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้รัฐบาลได้เริ่มต้นนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือน โดยมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ pantipเน้นเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนให้ลดลงและเพื่อต้องการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบมุ่งเป้าหมายลงทะเบียนแก้หนี้โดยเจาะเป็นรายบุคคลเช่นปรับโครงสร้างหนี้แล้วจ่ายไม่ไหว

มหกรรมแก้หนี้ ทำไมต้องเข้าร่วมกับโครงการนี้เพื่อเปลี่ยนชีวิตของคุณ

มหกรรมแก้หนี้เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่มเปราะบางที่ยังมีรายได้ไม่เต็มที่และยังได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพสูงขึ้นและการระบาดของโรคโควิด-19 โดยจัดแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ มหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร และมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ออนไลน์ ในรูปแบบของมหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร จัดขึ้นใน 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสงขลา โดยผู้ที่มีปัญหาจากการชำระหนี้ซึ่งไม่สามารถจะจ่ายชำระหนี้ได้ มหกรรมแก้หนี้สามารถอัพเดทข่าวหรือช่องทางสมัครเข้าร่วมงานมหกรรมแก้หนี้ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.bot.or.th/debtfair โดยโครงการนี้จะมีระยะเวลาในการจัดงานอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งในปี สำหรับมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ออนไลน์ ใครเข้าร่วมได้บ้าง โดยผู้ที่สามารถเข้าร่วมได้คือลูกหนี้ที่มีปัญหาจากการชำระหนี้คือไม่สามารถจะจ่ายชำระหนี้ได้โดยได้รับผลกระทบจากการระบาดโควิดและผลกระทบจากค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น

เรื่องราวความหมายของมหกรรมแก้หนี้: การแก้ไขปัญหาหนี้ให้เป็นเรื่องง่าย

มหกรรมแก้หนี้เป็นกิจกรรมที่มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีหนี้สินมากมายเป็นหนี้ไม่มีทางออกในการแก้ไขสถานการณ์การเงินที่ยากลำบาก และมีการจัดสินเชื่อหลากหลายประเภทเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกหนี้ที่ต้องการใช้เงินกู้ในทุกๆ ด้าน สำหรับสินเชื่อที่มีให้ในกิจกรรมนี้นั้น ประกอบด้วยหนี้บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคลต่างๆ ที่สามารถลงทะเบียนร่วมกิจกรรมมหกรรมแก้หนี้นี้ได้ อย่างเช่น สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ สินเชื่อการเกษตร และสินเชื่อสำหรับรายย่อยอื่นๆ ที่จะช่วยให้ลูกหนี้ทุกคนได้รับการช่วยเหลือในการจัดการเงินปรับโครงสร้างหนี้และแก้ไขสถานการณ์การเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Scroll to Top